Cytykolina

cytykolina

Cytykolina jest związkiem zaakceptowany przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jako nowa żywność (novel food).

Funkcje:

Uważa się, że jednym z głównych efektów działania cytykoliny jest pobudzenie syntezy i zwiększenie zawartości fosfolipidów w mózgu. Wspomniane działanie łączy się z tym, że cytykolina po spożyciu „rozpada się” na cholinę i cytydynę - związki, które dostają się do mózgu i służą do syntezy fosfatydylocholiny (główny składnik błony neuronialnej).  Uważa się, że proces ten prowadzi do spowolnienia rozpadu fosfolipidów i przyspieszenia resyntezy fosfolipidów niezbędnych do naprawy błony neuronialnej.  Cholina jest również prekursorem acetylocholiny – neuroprzekaźnika zaangażowanego w procesy poznawcze.

 

Źródła:

1) Gundermann KJ et al. Activity of Essential Phospholipids (EPL) From Soybean in Liver Diseases. Pharmacol Rep 2011; 63(3): 643-59.

2) Grieb P., Neuroprotective Properties of Citicoline: Facts, Doubts and Unresolved Issues, CNS Drugs (2014) 28:185–193.

3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7477743/

4) X A Alvarez, M Laredo, D Corzo, L Fernández-Novoa, R Mouzo, J E Perea, D Daniele, R Cacabelos, Citicoline improves memory performance in elderly subjects https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9203170/

Publikowane informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny zastępować indywidualnych konsultacji lekarskich. Zaleca się skonsultowanie z lekarzem lub terapeutą przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii. Wydawca nie dąży do nawiązania relacji lekarz-pacjent ze swoimi czytelnikami. Nie bierze również odpowiedzialności za wiarygodność, skuteczność lub prawidłowe stosowanie informacji umieszczonych na stronie, ani za ewentualne problemy zdrowotne wynikające z omówionych terapii.

Odkryj produkty zawierające ten składnik