OPC

Proantocyjanidyny (OPC) zostały odkryte w latach 30-ych XX wieku przez Jacques’a Masquelier’a. Proantocyjanidyny, zawierają liczne grupy -OH, które są odpowiedzialne za ich wysoką aktywność antyoksydacyjną. Związki te wykazują ochronny wpływ na naczynia krwionośne  ze względu na ich wysoki potencjał antyoksydacyjny.

Źródła:
1. Bagchi D, Garg A, Krohn RL i wsp. Oxygen free radical scavenging abilities of vitamins C and E, and a grape seed proanthocyanidin extract in vitro. Res Commun Mol Pathol Pharmacol 1997; 95:179-19; 2. Ariga T. The antioxidative function, preventive action on disease and utilization of proanthocyanidins. Biofactors 2004; 21:197-201. 
3. Facino R, Carini M, Aldini G i wsp. Free radicals scavenging action and antienzyme activities of procyanidines from Vitis vinifera. A mechanism for their capillary protective action. Arzneimittelforsch 1994; 44:592- 601;
4. Facino R, Carini M, Aldini G i wsp. Sparing effect of procyanidins from Vitis vinifera on vitamin E: In vitro studies. Planta Med 1998; 64:343-47;
5. Vernin, M.M. Vildy, A. Maurin, J.F. "Retinpopathies et O.P.C" Bordeaux Medicale, (16)11. 1978.pp 1467-74.
6. Corbe, C. Bosissin, J.P. Siou, A. "Sens Luminexu et Circulation Chorioretinienne-Etude de l'Effet des O.P.C." (Endotelon). Jn. Fr. Opthalmol. (11)5, 1988 453-460;
7. http://www.freehealthandnutrition.com/opc.html;
8. Ye X, et al.: The cytotoxic effects of a novel IH636 grape seed proanthocyanidin extract on cultured human cancer cells. Mol Cell Biochem. 1999 Jun;196(1-2):99-108;
9. Hannes Neuwirt et al.: Oligomeric proanthocyanidin complexes (OPC) exert anti-proliferative and pro-apoptotic effects on prostate cancer cells. 2008;
10. Jacob Schor.: Grape seed extract to relieve menopausal hot flashes. April 11, 2009;

Publikowane informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny zastępować indywidualnych konsultacji lekarskich. Zaleca się skonsultowanie z lekarzem lub terapeutą przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii. Wydawca nie dąży do nawiązania relacji lekarz-pacjent ze swoimi czytelnikami. Nie bierze również odpowiedzialności za wiarygodność, skuteczność lub prawidłowe stosowanie informacji umieszczonych na stronie, ani za ewentualne problemy zdrowotne wynikające z omówionych terapii.

Odkryj produkty zawierające ten składnik