Koenzym Q10

koenzym_Q10

Właściowści koenzymu Q10

W warunkach prawidłowej homeostazy organizmu koenzym Q10 jest produkowany we wszystkich tkankach i komórkach w ilościach wystarczających do spełnienia swojej roli fizjologicznej. Jego zawartość w narządach człowieka jest zróżnicowana i wynosi od 8–114 µg koenzymu Q10/g tkanki (2). Najwyższy poziom jest w sercu i nerkach, które mają największe zapotrzebowanie na energię. Niestety wraz z wiekiem, czy przy nieodpowiedniej diecie poziom Q10 spada. Główną funkcją koenzymu Q10 jest udział w mitochondrialnym transporcie elektronów w łańcuchu oddechowym, a więc w wytwarzaniu energii każdej komórki. Jest więc niezbędny do prawidłowej pracy wszystkich narządów, a w szczególności serca. W wielu komplikacjach zdrowotnych,  których rozwój jest związany ze wzrostem ilości i intensywności działania reaktywnych form tlenu, dochodzi do obniżenia poziomu koenzymu Q10 w organizmie człowieka (3).

Źródła:

1) Siemieniuk E., Skrzydlewska E.: Koenzym Q10 – biosynteza i znaczenie biologiczne w organizmach zwierząt i człowieka "Postepy Hig Med Dosw." (online), 2005 nr 59;

2) Aberg F., Appelkvist E.L., Dallner G., Ernster L.: Distribution and redox state of ubiquinones in rat and human tissues. "Arch. Biochem. Biophys." 1992; 295;

3) Willis R., Anthony M., Sun L., Honse Y., Qiao G.: Clinical implications of the correlation between coenzyme Q10 and vitamin B6 status. Biofactors, 1999; 9:

4) Mortensen SA, Rosenfeldt F, Kumar A et al. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure. J Am Coll Cardiol Heart Failure, 2014; 2:

5) Sohal RS. Coenzyme Q and vitamin E interactions [review]. Methods Enzymol, 2004; 378;

Publikowane informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny zastępować indywidualnych konsultacji lekarskich. Zaleca się skonsultowanie z lekarzem lub terapeutą przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii. Wydawca nie dąży do nawiązania relacji lekarz-pacjent ze swoimi czytelnikami. Nie bierze również odpowiedzialności za wiarygodność, skuteczność lub prawidłowe stosowanie informacji umieszczonych na stronie, ani za ewentualne problemy zdrowotne wynikające z omówionych terapii.

Odkryj produkty zawierające ten składnik