Witamina K2 MK-7

Rodzaje witaminy K
Termin witamina K nie dotyczy tylko jednego związku, a co najmniej trzech głównych: witaminy K1 (fitomenadion), K2 (menachinon) i K3 (menadion). Ze względu na różnice w budowie chemicznej witaminy te cechują się zupełnie inną aktywnością biologiczną, skutecznością i biodostępnością, wpływając na ich funkcjonowanie w organizmie.
Witamina K1 i K3
Witamina K1 jest słabo wchłaniana i nie jest magazynowana w wątrobie. Witamina K3 jest syntetycznym, pozbawionym alifatycznego łańcucha bocznego analogiem witaminy K, pełniącym rolę prowitaminy.
Witamina K2
Najbardziej pożądaną jest witamina K2, ponieważ jest ona wykorzystywana przez wątrobę i redystrybuowana przez krew w całym organizmie. Dzięki temu jest łatwo dostępna dla tkanek pozawątrobowych (np. kości i ściany naczyń krwionośnych). Witamina K2 jest związkiem głównie tworzonym przez bakterie w produktach fermentowanych takich jak sery, jogurty, kefiry, kapusta kiszona. Można ją dalej podzielić na kilka różnych podtypów, jednak najważniejsze są MK-4 i MK-7, przy czym MK-7 ma najdłuższy czas półtrwania w organizmie.

Działanie witaminy K2 
Wpływ na kości i układ krwionośny
Przez wiele lat witaminie K przypisywano wyłącznie rolę w procesie krzepnięcia krwi. W wyniku badań okazało się, że witamina ta jest również istotna w procesie regulacji wapnia. Witamina K przyczynia się bowiem do wzrostu poziomu białek MGP (Matrix GLA Protein), odpowiedzialnych za transport wapnia w organizmie. Przy niedoborze witaminy K białka te pozostają nieaktywne, co prowadzi do odkładania się wapnia w naczyniach krwionośnych (żyły, tętnice). Z kolei nadmiar wapnia w naczyniach krwionośnych jest jedną z przyczyn występowania w nich niekorzystnych zmian. Dodatkowo wapń nie może zostać wbudowywany do kości narażając je na osłabienie i problemy zwyrodnieniowe. (7)   

Witamina K2 - podsumowanie:

- przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi
- pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i prawidłowego stanu układu krążenia (udział w procesie regulacji wapnia) (3,7)

Źródła:

1. Anuszewska E.: Witamina K, a choroby cywilizacyjne. „Gazeta Farmaceutyczna”, 2011 (lipiec)
2. Higdon J.: Vitamin. Micronutrient Information Center. 2000
3. Iwamoto J, Takeda T, Sato Y. Menatetrenone (vitamin K2) and bone quality in the treatment of postmenopausal osteoporosis. Nutr Rev. 2006 Dec;64(12)
4. Kosińska J., Billing-Marczak K., Krotkiewski M.: Nowopoznana rola witaminy K w patogenezie chorób cywilizacyjnych. Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2008
5. Kresser Ch.: Vitamin K2: The Missing Nutrient. May 2006
6. Leech J.: Vitamin K2: Everything You Need to Know. Authority nutrition, July, 2015
7. Davis W.: Protecting Bone and Arterial Health with Vitamin K2. Life Extension Magazine, March 2008

Publikowane informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny zastępować indywidualnych konsultacji lekarskich. Zaleca się skonsultowanie z lekarzem lub terapeutą przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii. Wydawca nie dąży do nawiązania relacji lekarz-pacjent ze swoimi czytelnikami. Nie bierze również odpowiedzialności za wiarygodność, skuteczność lub prawidłowe stosowanie informacji umieszczonych na stronie, ani za ewentualne problemy zdrowotne wynikające z omówionych terapii.

Odkryj produkty zawierające ten składnik